HF02-2T GRIPPLE | WIREUPPHÄNG MED PLÅTF 2M | Selga