33500 INSATS 2000 BIAPPARAT | RÖRELSEVAKT/BIAPPARAT | Selga