EP10427329 | Närvarodet 360°24mØ 12-36 V UC | Selga