UST45-O 2 | 230 V-uttag 2-v 45x90mm orange | Selga