3SK1121-1CB44 | Säkerhetsrelä Exp sensoringång | Selga