2TLA010025R0000 | SÄKERH RELÄ JSBRT11 24DC | Selga