7000-12421-2240300 | KABLAGE M12-V/ÖPP 4P 3M | Selga