1SCA022430R6700 | VRED OHB145J12E421 SVART PISTO | Selga