3VA9483-0QC00 | Breda anslutningskenor 3st | Selga