WM14DINAV53HO2XXAX | ANALYSATOR PULSUTGÅNG | Selga