9200080000 | Ringkabelsko 1,5 M3,5 Påse/100 | Selga