BIZ 235054 | FLATST HYLSA HISO GUL 6,3X0,8 | Selga