9004340000 | Ändhylsa 1,5 8mm röd Påse/500 | Selga