9026090000 | Ändhylsa 1,5 8mm röd Påse/100 | Selga