9004300000 | Ändhylsa 0,75 8mm grå Påse/500 | Selga