9026060000 | Ändhylsa 0,5 8mm ora Påse/100 | Selga