9019420000 | Ändhylsa 1,0 8mm röd Påse/100 | Selga