9025870000 | Ändhylsa 0,5 10mm ora Påse/500 | Selga