OTT7878-11-1600 | TRAFO OTT7878-11 11KV/1600KVA | Selga