OTT4650-11-200 | TRAFO OTT4650-11 11KV/200KVA | Selga