4058075260191 | LED PAR16 80 DIM 36° 8,7W/927 | Selga