4058075095281 | LED PAR16 50 DIM 36° 5,9W/940 | Selga