4058075260054 | LED PAR16 50 DIM 36° 5,5W/940 | Selga