4058075095182 | LED PAR16 35 DIM 36° 4,5W/930 | Selga