4058075259959 | LED PAR16 35 DIM 36° 3,7W/930 | Selga