46.413.-371.50 | DRAGAVL TILL 46.413-46.415 | Selga