1138G04/1 SBK | Vägg Case Zebra 12W Asy IP55 G | Selga