AVD370.1189DLG | ARM LED RADAR HFD 18W/840 IP44 | Selga