AVD370.1149DLG | ARM LED RADAR HFD 14W/840 IP44 | Selga