AVD370.1149LG | ARM LED RADAR 14W/840 IP44 | Selga