AVD370.1185DL | ARM LED PIR HFD 18W/840 IP44 | Selga