Zebra Gyro 6pk 3000K V | Down. Zebra Gyro 6pk 3000K Vit | Selga