3229312 Gyro Frame WarmDim 3 M Hvit | DL Gyro Frame WD 3x6W M Vit | Selga