3229310 Gyro Frame WarmDim 1 M Hvit | DL Gyro Frame WD 1x6W M Vit | Selga