3229430 Gyro 8W 2700K M Hvit | DL Gyro 8W 2700K M Vit | Selga